torsdag 17. mars 2011

Sigrid Ekran har passert Jotka.

Sigrid kjører fort. Hun har tatt inn 15 min. på Roger fra Karasjok. Men nå har Mr. Dahl kun 3,5 mil igjen, det er kun et uhell eller en parkering som kan frata han seieren nå.

Vidar M.

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar